Informacje ogólne


ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH I ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ „CHEMAR” SPÓŁKA AKCYJNA

ul. K. Olszewskiego 6
25-663 Kielce

Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy Sad Gospodarczy X Wydział KRS w Kielcach
Nr rejestru (KRS): 0000146925
NIP: 657-031-12-14
Regon: 290514300
Kapitał zakładowy: 22 500 000 zł

 

Copyright © 2012-2020 CHEMAR S.A.