Laboratorium

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że Laboratorium Badawcze "CHEMAR” S.A. spełniając kryteria dotyczące wymagań technicznych określonych w pkt. 4 i 5 normy PN-EN ISO/IEC 7025:2005 posiada uznanie:

TŰV NORD Polska Sp. z o.o. - Świadectwo Uznania Laboratorium nr 65739


Oferta laboratorium obejmuje następujące metody badawcze:

 • Badania nieniszczące:
  - radiograficzne RT,
  - ultradźwiękowe UT;
  - magnetyczno-proszkowe MT;
  - penetracyjne PT;
  - wizualne VT.
 • Badania niszczące:
  - próba: rozciągania, zginania, udarności, łamania;
  - pomiar twardości metali;
  - badania: metalograficzne, składu chemicznego stopów żelaza, odporności na korozję międzykrystaliczną, technologiczne rur, zawartości ferrytu.
 • Laboratorium Pomiaru Długości i Kąta
  - wykonuje sprawdzanie narzędzi pomiarowych (suwmiarki, przyrządy mikrometryczne, liniały, poziomice, płytki wzorcowe, wałeczki miernicze, kątowniki, sprawdziany gwintowe, tłoczkowe).

Zapraszamy Państwa do korzystania z usług naszego Laboratorium Badawczego, które oferuje nie tylko wykonywanie badań kontrolnych wyrobów z metali i stopów metodami nieniszczącymi i niszczącymi, ale także wykonanie ekspertyz związanych z występującymi niejednokrotnie problemami technologicznymi lub produkcyjnymi.

Nadrzędnym celem naszego laboratorium jest spełnianie wszelkich wytycznych i oczekiwań naszych klientów w dziedzinie badań nieniszczących
i niszczących.

Kierownictwo laboratorium kładzie szczególny nacisk na nieustanne rozwijanie i doskonalenie jakości wykonywanych usług badawczych,
a zaangażowanie personelu na rzecz jakości wykonywanej pracy w istotny sposób wpływa na zadowolenie naszych klientów.

Uprzejmie proszę o rozważanie propozycji współpracy.

Pozostajemy z wyrazami szacunku.Kontakty:


Kierownik Laboratorium Badawczego:

Dariusz Soboń

Telefon: +48 41 367 56 98
Tel. kom.: + 48 697 009 444

e-mail: dariusz.sobon@chemar.com.pl


Pracownia ultradźwiękowa:

Dominik Kondracki
Inspektor ds. Jakości Badań Nieniszczących

Telefon: +48 41 367 51 02
Tel. kom.: +48 504 540 853
e-mail: dominik.kondracki@chemar.com.pl


Pracownia rentgenowska, Laboratorium Badań Nieniszczących:

Tomasz Wróblewski
Inspektor ds. Jakości Badań Nieniszczących

Leszek Pająk
Inspektor ds. Jakości Badań Nieniszczących

Telefon: +48 41 367 51 48


Laboratorium Badań Niszczących:

Dariusz Pełka
Inspektor ds. Jakości Pomiarów i Badań Niszczących

Telefon: +48 41 367 51 42


Laboratorium Chemiczne:

Małgorzata Znojek
Inspektor ds. Jakości Badań Niszczących

Telefon: +48 41 367 51 37


Linki:

 

Copyright © 2012-2020 CHEMAR S.A.